Sterk

Voor werkvoorzieningsbedrijven

Sterk

Voor werkvoorzieningsbedrijven

Iedereen verdient het om te mogen werken. Een schoolvoorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het runnen van een Sociale werkvoorziening. De wereld waarin deze bedrijven zich begeven staat alles behalve stil. De Participatiewet heeft, als opvolger van de Wet werk en bijstand en een deel van de Wajong, de markt in beweging gebracht. Er is in het sociaal akkoord afgesproken banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2026 moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak).

Sociale werkvoorzieningen worden nog maar tot op zekere hoogte geholpen door de gemeente. Te denken valt aan aanpassingen op de (beschutte) werkplek, loonkostensubsidie en begeleiding van de mensen met een arbeidsperking. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen die enigszins kan werken, moet werken. Dit brengt als werkgever nieuwe uitdagingen met zich mee. De nood is hoger dan ooit om een innovatieslag te maken als SW bedrijf om levens vatbaar te blijven.

Hoe kunt u als Sociale werkvoorziening het meeste halen uit al uw personeel? Het is en blijft mensenwerk, maar ook mensenwerk kan worden ondersteund door een goed softwarepakket. De kunst zit hem in het automatiseren en inzichtelijk maken van bedrijfsprocessen. Door complete bedrijfssoftware krijgt u handvatten om de efficiëntie van uw personeel inzichtelijk te maken. Zodra de efficiëntie inzichtelijk is gemaakt, wordt ook duidelijk waar het talent van uw personeel ligt. Dit is stap 1 om uw personeel te laten groeien. Motivatie groeit, sfeer wordt beter en de cultuur daarmee ook.

DETACHEREN OP BASIS VAN DATA

Wanneer u weet waar het talent ligt van uw personeel, kunt u eventueel al aan de slag gaan met het vinden van een geschikt bedrijf waar uw medewerker terecht kan als detacheerder.

INNOVATIE

Als premium Partner van Microsoft heeft Abecon alles in huis om uw processen in kaart te brengen en te verbeteren met de nieuwste technologiën. Zo hebben we op dit moment diverse trajecten lopen waar nieuwe technologie wordt ingezet om het personeel te ondersteunen. In het orderpicking proces wordt personeel geïnstrueerd door middel van een VR bril. De medewerker krijgt bijvoorbeeld directe aanwijzingen waar een order gepickt kan worden. Op deze manier kan intensieve begeleiding haalbaar worden voor nog meer medewerkers. Wat opvalt is dat de VR-buddy een boost geeft in het zelfvertrouwen van een medewerker.
Wilt u hier meer over weten? Breinwave labs.