De Abecon add-on voor de zorgbranche en de add-on voor de opleidingsmarkt (Course) zijn beide wederom gecertificeerd voor Microsoft Dynamics. De toekenning ervan wordt naast de onder auspiciën van Microsoft uitgevoerde uitgebreide producttesten, gebaseerd op het aantal gecertificeerde medewerkers en projectresultaten bij Abecon.

Daarbij zijn tevens het grote aantal positieve klantreferenties en de uitkomsten van een objectief klanttevredenheidsonderzoek van belang. Hierdoor krijgen huidige en toekomstige klanten en gebruikers een extra bevestiging van de achterliggende ervaring, kennis van het Microsoft-platform en de toegevoegde waarde van de branchespecifieke functionaliteit. Dit “Microsoft Certified” kwaliteitskeurmerk kan daarmee een belangrijk onafhankelijk hulpmiddel zijn bij de keuze voor een nieuwe automatiseringsoplossing van het op Microsoft Dynamics platform gebaseerde branche- c.q. bedrijfsoplossing.