De invoering van een nieuw informatiesysteem is iets waar veel managers enorm tegenop zien. Gelukkig kunnen wij hierbij putten uit een ruim 30-jarige ICT-ervaring, best practices zoals de Microsoft SureStep en Abecon Evergreen methoden en onze kennis van systeembeheer (ITIL, ASL) en projectmanagement (PRINCE2). Graag adviseren wij u welke aanpak het beste bij uw bedrijf en besteedbare budget past. Voor veel bedrijven is dit Abecon Evergreen (totale ontzorging). U kunt echter ook een aanpak verkiezen die meer ruimte laat voor individualiteit of het gefaseerd aanpakken van specifieke knelpunten of uitdagingen.

TOTALE ONTZORGING

 • Standaard invoering
 • Bedrijfs- en branchespecifieke inrichting
 • Minimale overlast door inzet applicatieconfigurator
 • Uniforme software, snelle integratie, altijd de laatste versie
 • Geschikt voor bedrijven met 5 of meer gebruikers

DE WORKSHOPMETHODE: SAMEN DE SOFTWARE INRICHTEN

 • Individuele training en ondersteuning van kerngebruikers
 • Expertgebruiker vanaf dag één
 • Nadruk op systeeminrichting en individuele aanpassingen
 • Een bewezen projectaanpak op basis van best practices
 • Standaardsoftware en standaard add-on leidend

DE VOORONDERZOEKMETHODE: INVULLING SPECIFIEKE ORGANISATIEBEHOEFTEN

 • Beschrijving specifieke bedrijfsprocessen in relatie tot de gewenste software
 • Vooronderzoek en informatieanalyse als uitgangspunt van het implementatieproces
 • Heldere vaststelling van de organisationele behoeften voor het nieuwe informatiesysteem
 • Gerichte aanpak van specifieke uitdagingen en knelpunten
 • Een onderbouwde projectaanpak die zorgt voor consistente kwaliteit

ONLINE SUPPORTSYSTEEM

Met ons online supportsysteem (iCM) kunt u opmerkingen, wensen en acute problemen gemakkelijk en snel vastleggen. Dit voorkomt miscommunicatie en garandeert een snelle oplossing: in geval van spoed binnen enkele uren, bij overige zaken binnen één werkdag.