SERVICE DESK

SERVICE DESK

CENTRAAL STEUNPUNT VOOR VRAGEN OVER UW MICROSOFT DYNAMICS STANDAARDSOFTWARE EN ONZE BEDRIJFSSPECIFIEKE ADD-ONS

De Abecon ServiceDesk is het centrale steunpunt voor vragen over uw Microsoft Dynamics standaardsoftware en branchespecifieke aanvullingen. De Desk wordt bemand door mensen die uw vragen en problemen begrijpen en kunnen instaan voor snelle afhandeling. De ServiceDesk is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 058 02 34 of via mail.

SNELLE, GRONDIGE AFHANDELING

De ServiceDesk bespreekt met u de prioriteit van de melding en geeft opvolging. Daarvoor gebruiken we de structureel aanwezige kennis en ervaring voor tweedelijns ondersteuning. Waar nodig maken we aanspraak op intensieve ondersteuning door en informatie van Microsoft. Als we een melding niet op ons kantoor kunnen oppakken doordat geen remote toegang tot uw systeem mogelijk is of geen databasekopie beschikbaar is, dan plannen we op basis van de prioriteit van de melding een bezoek van een consultant. Iedere melding wordt snel en grondig afgehandeld; er wordt niets aan het toeval overgelaten.