ONZE EXPERTISE

MEER DAN 35 JAAR KWALITEIT, KENNIS EN ADVIES

ONZE EXPERTISE

AL MEER DAN 35 JAAR KWALITEIT, KENNIS EN ADVIES

WEBSOLUTIONS

Web

GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VOOR HET BEHEER VAN WEBSITES

Op internet wilt u onderscheidend zijn en klanten goed bedienen. U wilt hen voorzien van actuele informatie, betrouwbare services en toegankelijke interactiemogelijkheden. Daarbij is het belangrijk dat uw internetactiviteiten aansluiten op uw bedrijfssysteem. Abecon voorziet u van een krachtige basis voor geïntegreerde e-business, e-marketing en e-services. Door klanten bij alle contacten dezelfde kwaliteit te tonen, maakt u snel een succes van uw website en webshop.

DYNAMICSONLINE

DynamicsOnline is een framework voor webapplicaties, dat bedrijven ondersteunt bij het beheren van hun website, online verkoopactiviteiten en digitale distributie van nieuwsbrieven en enquêtes. Het is volledig geïntegreerd met Microsoft Dynamics NAV, en dus ook met de bedrijfsprocessen en informatie van uw organisatie. De DynamicsOnline Websuite heeft vier onderdelen: contentmanagement, een e-mailing systeem, een webshop-standaardkoppeling en een systeem voor digitale enquêtes.

mobiele oplossingen

GEÏNTEGREERDE INFORMATIE-UITWISSELING MET MEDEWERKERS ONDERWEGEN BETERE PLANNING

Wilt u beter communiceren met medewerkers op de weg? Deze medewerkers dezelfde automatiseringsondersteuning bieden als op kantoor, rekening houdend met hun exacte locatie? Opdrachten optimaal plannen, ook bij spoedeisende zaken? Zodat u de kwaliteit van bedrijfsprocessen zoals de klantenservice en zelfs de financiële afhandeling verder kunt verhogen? Abecon Mobile helpt u dit te realiseren.

ABECON ON-THE-ROAD

Verklein de kans op fouten en verbeter de planning door eenmalige data-invoer, onder andere via mobiele terminals en automatische tracering van gps-coördinaten. Met Abecon On-the-Road kunnen mobiele medewerkers en planners makkelijk en snel informatie uitwisselen. Deze oplossing wordt veel gebruikt door transport- en servicebedrijven, zowel ‘stand-alone’ als gekoppeld aan het centrale bedrijfssysteem.

MOBILE: OPTIMALE AANSLUITING OP BEDRIJFSPROCES

Onze mobile oplossingen zorgen ervoor dat activiteiten van extern verblijvende medewerkers optimaal in uw bedrijfsproces opgenomen worden. U vergemakkelijkt zaken als de planning, urenregistratie, orderinvoer, actielijsten, communicatie, routeplanning en tracking en tracing. Op basis van de juiste informatie kunnen planners, chauffeurs en servicemedewerkers steeds de juiste beslissingen nemen. U bespaart tijd en geld, en verhoogt de productiviteit.

Mobile
Portalen

PORTALS

Een portal vergemakkelijkt de samenwerking tussen mensen. Het is dé manier om meerdere informatiebronnen en bedrijfsapplicaties te ontsluiten via een veilige en persoonlijke ingang. Zo kunt u uw klanten, leveranciers en medewerkers toegang bieden tot alle voor hen relevante informatie en diensten, ongeacht tijd en plaats. Dit zorgt voor aanzienlijk betere informatiedeling én workflows. Wij helpen u graag om zo’n op de gebruiker afgestemde webtoepassing in te richten.

Social

 

We maken steeds intensiever gebruik van specifiek op onze individuele interesses gerichte sociale netwerken en apps. Voor bedrijven kan dit veel waardevolle contacten en informatie opleveren. Informatie die helpt om de relatie met de klant te versterken. Maar hoe maak je er goed en verantwoord gebruik van?

KLANTENBINDING

In de digitaal verbonden wereld kun je altijd en overal aan klantenbinding doen. U kunt relevante informatie aanbieden, via het juiste kanaal en voor het juiste publiek. U kunt producten op een inspirerende manier tonen, en weet meteen wat werkt en wat niet. Dit door de response en het gedrag te meten. Abecon zorgt dat sales-, marketing- en serviceteams over de juiste tools beschikken om verbinding met hun klanten te houden. Zodat u deze klanten relevante persoonlijke ervaringen kunt bieden. Zodat ze fans van uw merk worden, en gemakkelijk informatie en tips kunnen delen

MEER EN BETERE INTERACTIE

Komt u bij het vormgeven van klantcontacten wel op de juiste manier tegemoet aan de eisen van de klant? Door alle processen en klantcontacten in één bedrijfsbreed systeem te bundelen ontstaat een 360 graden klantbeeld. Een integraal beeld dat het mogelijk maakt over alle kanalen een volledige contactregistratie bij te houden. En om snel en gericht in te spelen op individuele interesses en de afwegingen die de klant in de oriëntatie- en aankoopfase maakt. Want de tijd van ‘one size fits all’ marketing en dienstverlening is voorgoed voorbij.

INZICHT UIT DATA BENUTTEN

Daarnaast is het belangrijk om niets te missen wat klanten over uw bedrijf, product of dienst vertellen. En om de vele data die via de traditionele en nieuwe kanalen beschikbaar is goed te benutten. Om meer inzicht te krijgen en beslissingen te nemen aan de hand van geavanceerde analytics. Zodat u patronen kunt ontdekken en voorspellingen kunt doen. En zodat u kunt innoveren op basis van beter begrip van uw klanten.

Social
CRM

Microsoft dynamics CRM

Een goede verstandhouding met uw relaties is belangrijk. Uw relaties zijn immers de ruggengraat van uw bedrijf. Software voor relatiebeheer brengt u dichter bij uw klanten. Met Microsoft Dynamics CRM heeft u de ideale CRM oplossing in handen.

Business intelligence

MANAGEMENTRAPPORTAGE SOFTWARE DIE U EEN STAP VERDER BRENGT

Het beschikken over de juiste informatie op het juiste moment om de juiste beslissingen te kunnen nemen, dat is de essentie van business intelligence (BI). De behoefte aan dergelijke informatie is groter dan ooit. Uit concurrentieoogpunt, maar ook vanwege de toenemende regelgeving voor rapportages en transparantie. Met de managementrapportage software van Abecon maakt u optimaal gebruik van de in uw bedrijf aanwezige gegevens.

Vaak maakt u al gebruik van eenvoudige rapporten uit Microsoft Dynamics of geeft u deze vorm met Excel of de SQL Reporting Services. Onze BI-tools en managementrapportage software brengen u een stap verder, naar een van de volgende niveaus:

    • Uitgebreide rapporten en grafische weergave door middel van Jet Reports
    • Geavanceerde analyses met Targit Business Intelligence Suite
    • Geavanceerde analyses en prognoses met Microsoft PerformancePoint Server

BI-ERVARING EN -OPLOSSINGEN

Abecon helpt u bij het beter verzamelen, verwerken, verrijken en presenteren van de informatie. Naast de managementrapportage software, stellen wij graag onze BI-ervaringen en –oplossingen tot uw beschikking om beter inzicht te krijgen in uw zakelijke activiteiten, betere beslissingen te nemen en nieuwe mogelijkheden aan te boren. Daarnaast brengt Abecon u met behulp van uitgebreide rapporten, grafische weergave, geavanceerde analyses en prognoses gegarandeerd een stap verder.

Business Intelligence
ERP

ERP

BEDRIJFSACTIVITEITEN EFFICIËNTER UITVOEREN DOOR SNEL EN VERANTWOORD INZICHT IN GEGEVENS

Wilt u meer grip op uw administratie en organisatie en met meer succes zaken doen? Microsoft Dynamics NAV helpt uw medewerkers om hun werk makkelijker en beter te doen. Doordat ze snel inzicht krijgen in logistieke en financiële informatie over klanten, voorraden en geldstromen weten ze altijd precies hoe de zaken er voor staan. Op basis van de juiste informatie kunnen zij de juiste beslissingen nemen.

MEER GRIP OP UW ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE

Verklein de kans op fouten door eenmalige data-invoer. Laat iedereen, van controller tot magazijnbeheerder en van salesmanager tot productieleider, met dezelfde business-software werken. Op één gezamenlijk systeem, maar volledig ingericht naar de eigen functie. U bespaart tijd en geld, en verhoogt de productiviteit. Ook stroomlijnt u de samenwerking met klanten en leveranciers waardoor zich meer en betere kansen voordoen.

DOCUMENT EN KENNISMANAGEMENT

UITWISSELEN VAN KENNIS EN OPBOUWEN VAN INTELLIGENTIE DOOR HET VERBINDEN VAN MENSEN, BEDRIJFSPROCESSEN EN INFORMATIE

In organisaties is veel kennis aanwezig. Kennis delen is dagelijkse kost voor uw medewerkers. Desondanks is het een enorme uitdaging om de aanwezige documenten en kennis op een eenvoudige manier vast te leggen, te delen en te beheren. Hoe voorkomt u dat kennis uw organisatie verlaat als een medewerker een uitdaging elders aangaat?

Abecon helpt u om de kennis in uw organisatie beter beheersbaar te maken. Met oplossingen als Microsoft SharePoint Server krijgt u flexibele hulpmiddelen voor de distributie en het beheer van kennis. Door sites, mensen en bedrijfsprocessen met elkaar te verbinden, wordt het uitwisselen van kennis en het opbouwen van intelligentie vergemakkelijkt.

Document / Output
Cloud Infrastructure

Software as a service

PRIJSTECHNISCH INTERESSANTE MODELLEN VOOR GEBRUIK VAN BEDRIJFSAPPLICATIES

SaaS is een model waarbij software als online dienst wordt aangeboden. De gebruiker hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract af voor een vast bedrag per maand voor het gebruik. U kunt dus complete applicaties per maand en per gebruiker afnemen. Abecon voorziet in continue ondersteuning van de betreffende applicaties.

De belangrijkste toegevoegde waarde is het wegvallen van onderhoud- en beheeractiviteiten. De werkdruk voor de vaak overbelaste IT-afdeling wordt verlicht. Andere voordelen zijn besparing op de IT-kosten en verkrijging van meer flexibiliteit.

systeemintegratie

HET SAMENSMEDEN VAN AFZONDERLIJKE IT-ONDERDELEN EN IT-SYSTEMEN TOT ÉÉN (KOSTEN-)EFFICIËNT GEHEEL

Organisaties vragen niet meer om specifieke systemen, maar om oplossingen voor verbetering van hun bedrijfsprocessen en samenwerking in de keten. De juiste mensen moeten op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste informatie. Daartoe willen de gebruikers het liefst beschikken over één intuïtief bruikbaar systeem. Ze willen zo weinig mogelijk hoeven schakelen tussen applicaties; het moet echt niet nodig zijn om elders in of buiten de organisatie aanwezige informatie over te tikken of op een omslachtige manier te bemachtigen.

Abecon vertaalt bedrijfsdoelstellingen naar een geïntegreerde informatievoorziening. Daartoe maken we veelal gebruik van het krachtige Microsoft Dynamics-platform in combinatie met branchespecifieke aanvullingen. Mocht u met deze standaardsoftware uw ambities niet kunnen verwezenlijken, dan ontwikkelen we passende maatwerkfunctionaliteit. Ook zorgen we voor een probleemloze integratie van nieuwe functies in uw bestaande ICT-omgeving en ondersteunen wij u bij het onderhoud en beheer van de gerealiseerde oplossingen.

Graag stellen we onze ruim 25 jaar ervaring met systeemintegratie tot uw beschikking. Onze projectleiders en consultants weten wat er speelt in uw branche en hoe de beste resultaten bereikt kunnen worden. Onze no-nonsense benadering verzekert u van succes: flexibele systemen die uw medewerkers en managers helpen om zo efficiënt en prettig mogelijk (samen) te werken.