MERCASH HRM

VOOR HET BEHEERSEN VAN AL UW PERSONEELSZAKEN

Personeel is een kritische succesfactor voor ieder bedrijf. Optimaal inzetten van medewerkers vergroot de output en het rendement van de onderneming. Mercash HRM helpt u hierbij. Dit door HRM-specialist Mercash ontwikkelde systeem voor personeelsbeheer is een praktisch add-on op Microsoft Dynamics NAV en de brancheoplossingen van Abecon. Mercash HRM ondersteunt de registratie van basisgegevens van werknemers en sollicitanten en alle processen rondom formatieplaatsen, werving & selectie, personeelsontwikkeling (competentiemanagement, functionering, beoordelingen etc.) en opleidingen, verlof- en verzuimregistratie.

ENKELE VOORDELEN
 • Praktisch alle denkbare regelingen kunnen worden ingericht
 • Automatische aanpassing aan wijzigingen in wet- en regelgeving via periodieke updates
 • Intuïtief gebruiksgemak: ondersteuning werkzaamheden met heldere werkinstructies, overzichtelijke schermen en duidelijke aanwijzingen
 • Uw medewerkers, managers en de personeelsafdeling hebben gecontroleerde toegang tot geselecteerde HR-informatie
 • Altijd overal bereikbaar

MERCASH SALARIS

EFFICIËNTE SALARISADMINISTRATIE

Het administreren van salarisgegevens is geen sinecure. Uniforme arbeidsvoorwaarden hebben plaatsgemaakt voor individuele regelingen. Bovendien verandert de wet- en regelgeving continu, en legt de overheid een steeds groter deel van de sociale verantwoordelijkheid bij de werkgever neer. Mercash Salaris helpt u de salarisprocessen betrouwbaar en bedrijfseconomisch correct uit te voeren. Dit door HRM-specialist Mercash ontwikkelde systeem is een praktisch aanvulling op Microsoft Dynamics NAV en de brancheoplossingen van Abecon.

ENKELE VOORDELEN
 • Flexibele opbouw met losse componenten waardoor u praktisch alle denkbare regelingen kunt inrichten
 • Wijzigingen in wet- en regelgeving worden automatisch doorgevoerd in uw software, wat controles bespaart
 • Automatisch herberekening van herverloningen
 • Automatische aanpassing aan wijzigingen in wet- en regelgeving via periodieke updates
 • Intuïtief gebruiksgemak: ondersteuning werkzaamheden met heldere werkinstructies, overzichtelijke schermen en duidelijke aanwijzingen

 

MERCASH VERZUIM BEHEER

ZIEKTEVERZUIM- EN VERLOFREGISTRATIE

Dit door HRM-specialist Mercash ontwikkelde systeem voor ziekteverzuim- en verlofregistratie is een praktische aanvulling op Microsoft Dynamics NAV en de brancheoplossingen van Abecon. In de ziekteverzuimregistratie kunnen de ziek- en herstelmeldingen worden vastgelegd en vervolgens worden verzonden naar de betreffende ARBO-dienst. Naast de vastlegging van gegevens is het mogelijk de benodigde statistische informatie te genereren, zodat u een goed beeld krijgt van het verzuim.  Binnen de verlofregistratie kunt u diverse soorten verlof definiëren. Door koppeling met de salarisadministratie worden de verlofgegevens ook financieel juist afgewikkeld.

ENKELE VOORDELEN:
 • Flexibele opbouw met losse componenten waardoor u praktisch alle denkbare regelingen kunt inrichten
 • Wijzigingen in wet- en regelgeving worden automatisch doorgevoerd in uw software, wat controles bespaart
 • Automatisch herberekening van herverloningen
 • Automatische aanpassing aan wijzigingen in wet- en regelgeving via periodieke updates
 • Intuïtief gebruiksgemak: ondersteuning werkzaamheden met heldere werkinstructies, overzichtelijke schermen en duidelijke aanwijzingen